Zapraszamy do współpracy:

• Odbiorców hurtowych i półhurtowych firan i obrusów,
• Producentów odzieży,
• Firmy szyjące akcesoria pogrzebowe,
• Agentów handlowych na terenie Europy (możliwość uzyskania wyłączności na danym terenie)

Oferujemy:

• doskonały serwis,
• krótkie terminy dostawy,
• możliwość zaprojektowania i wykonania wzorów na wyłączność w firanach i plenach odzieżowych,
• wysyłkę towaru kurierem


Usługi (wykonujemy następujące usługi):

• Barwienie i bielenie:
- wyroby poliestrowe i poliamidowe w szerokościowych aparatach ciśnieniowych (wielkość wsadów 100 - 300 kg)
- wyroby poliamidowe w aparatach pasmowych (wielkość wsadów 15 - 80 kg)
• Pranie,
• Stabilizację w/w wyrobów w szerokościach 100 - 320 cm,
• Nanoszenie apretur (usztywniających, zmiękczających, zabezpieczających przed brudzeniem itp.)Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy gwarantując wysoką jakość usług, terminowość oraz atrakcyjny poziom cen.

- - - - -

We invite you to cooperation:

• Recipients of wholesale and semi-wholesale curtains and tablecloths,
• Clothing manufacturers,
• Companies producing funeral accessories,
• Sales agents in Europe (the possibility of obtaining exclusivity in a given area)

We offer:

• perfect service,
• short-term delivery,
• the ability to design and make exclusive designs in curtains and clothing laces,
• shipment by courier


Services (We provide the following services):

• Dyeing and bleaching:
- polyester and polyamide products in wide-format pressure equipment (load size 100 - 300 kg)
- polyamide products in band machines (load capacity 15 - 80 kg)
• Washing,
• Stabilization of the above products in widths of 100 - 320 cm,
• Applying finishing (stiffening, softening, anti-dirt, etc.)We cordially invite you to cooperation, we guaranteeing high quality of services, punctuality and an attractive price level.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PRIVACY POLICY

Polityka Prywatności obowiązująca do 23 maja 2018 roku - link

 

 

 

Producent firan © FAKO S.A. oferuje: firanki