Test
INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

INFORMACJA O CZWARTYM WEZWANIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki FABRYKA FIRANEK I KORONEK „FAKO” S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Kaczeńcowa 25, 91-214 Łódź, KRS: 0000042851 NIP: 9471773195; (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) wysokość kapitału zakładowego: 3.500.000,00 PLN wpłacony w całości („Spółka”), stosownie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ("Ustawa"), informuje, że Spółka w dniu 17.12.2020 r.., skierowała do akcjonariuszy Spółki czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

INFORMACJA O TRZECIM WEZWANIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki FABRYKA FIRANEK I KORONEK „FAKO” S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Kaczeńcowa 25, 91-214 Łódź, KRS: 0000042851 NIP: 9471773195; (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) wysokość kapitału zakładowego: 3.500.000,00 PLN wpłacony w całości („Spółka”), stosownie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ("Ustawa"), informuje, że Spółka w dniu 23.11.2020 r.., skierowała do akcjonariuszy Spółki trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM

Zarząd spółki FABRYKA FIRANEK I KORONEK „FAKO” S.A. informuje, iż dnia 10 listopada 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 220 (6110) w poz. 61904 zostało opublikowane wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

INFORMACJA O DRUGIM WEZWANIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki FABRYKA FIRANEK I KORONEK „FAKO” S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Kaczeńcowa 25, 91-214 Łódź, KRS: 0000042851 NIP: 9471773195; (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) wysokość kapitału zakładowego: 3.500.000,00 PLN wpłacony w całości („Spółka”), stosownie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ("Ustawa"), informuje, że Spółka w dniu 22.10.2020 r.., skierowała do akcjonariuszy Spółki drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

INFORMACJA O PIERWSZYM WEZWANIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki FABRYKA FIRANEK I KORONEK „FAKO” S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Kaczeńcowa 25, 91-214 Łódź, KRS: 0000042851 NIP: 9471773195; (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) wysokość kapitału zakładowego: 3.500.000,00 PLN wpłacony w całości („Spółka”),

stosownie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ("Ustawa"),

niniejszym informuje, że Spółka w dniu 24.09.2020 r. wezwała akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Wezwanie dotyczy także złożenia innych dokumentów związanych z uczestnictwem w dochodach lub podziale majątku Spółki (np. warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie).

Złożenie dokumentu akcji jest związane z wprowadzeniem obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy w formie elektronicznej przez zewnętrzny podmiot.

Złożenie dokumentu akcji jest możliwe w siedzibie Spółki, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 w sekretariacie zarządu Spółki (pokój nr 135).

Jednocześnie, zarząd Spółki informuje, że:

  1. Dnia 24.09.2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o wyborze Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, (dalej: „Millenium Dom Maklerski”) jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
  2. Dnia 24.09.2020 r. Spółka zawarła z Millenium Dom Maklerski umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki.
  3. Złożenie dokumentu akcji następuje za pisemnym pokwitowaniem.

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl